Registreren

Op deze pagina kunt u lid worden van de OCG. Een lidmaatschap duurt, wanneer u zich ook aanmeld, altijd tot het eind van het kalenderjaar. De entreekosten worden berekend aan de hand van de tijdsduur tot het eind van het kalenderjaar. Het verschuldigde bedrag wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. Het lidmaatschap bedraagt € 120,- per volledig jaar, van januari tot en met december. Opzeggen van het lidmaatschap kan een maand voor afloop van het kalenderjaar en dient ten alle tijde schriftelijk te gebeuren op het postadres van de OCG.

Op deze pagina kun je je aanmelden als nieuw lid voor de Ondernemers Contact Groep. Ben je al lid en wil je inloggen? Klik dan op deze link.


Registreer je via: